guideubon

 

อุบลฯ อัญเชิญพระแก้วศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง 5 องค์ ร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์ 2566

สรงน้ำพระแก้ว5องค์-สงกรานต์-01.jpg

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย. 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงาม มีกิจกรรมที่สำคัญและน่าสนใจมากมาย เช่น

วันที่ 13 เมษายน 2566
ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 99 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) อนุสาวรีย์พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนโท) อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีการอัญเชิญพระแก้วศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง 5 องค์ ได้แก่ พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม / พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง / พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม / พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏนาราม และพระแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยว ในโอกาส 231 ปีการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี และสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทย

สรงน้ำพระแก้ว5องค์-สงกรานต์-02.jpg

วันที่ 14 เมษายน 2566
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังการร่วมทำบุญ สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย การเล่นน้ำสงกรานต์ ตามประเพณีอันดีงาม จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

ขบวนแห่พระแก้ว-สงกรานต์2566-01.jpg

ขบวนแห่พระแก้วโบราณ มหาสงกรานต์เมืองอุบล ปี 2566