guideubon

 

น้องแฟนต้า ครองมงกุฏธิดาผ้ากาบบัว 2566 คว้าสิทธิประกวดนางสาวไทย

FANTA-อารียา-แสนสุริยวงศ์-01.jpg

ค่ำวันที่ 1 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประกวดหนูน้อยผ้ากาบบัวอุบลราชธานี ปี 2566 และธิดาผ้ากาบบัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานขวัญเมือง ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี โดยน้องแฟนต้า นางสาวอารียา แสนสุริยวงศ์ ได้มงกุฏธิดาผ้ากาบบัว ประจำปี 2566 ไปครอง ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนสาวงามจังหวัดอุบลราชธานี ไปประกวดเวทีนางสาวไทย ประจำปี 2566 ต่อไปด้วย

โดยการประกวดธิดาผ้ากาบบัว มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง "ธิดาผ้ากาบบัว ประจำปี 2566" คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ณ วันประกาศ และไม่เกิน 27 ปี
3. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีตามสูติบัตร
- มีบิดาหรือมารดาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 1 ปี
- กำลังศึกษาหรือประกอบอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี
- มีความประพฤติตี ไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่เสื่อมเสีย หรืออาชีพที่ผิดต่อกฎหมาย หรือมีภาพที่ส่อถึงความอนาจารในสื่อสังคม
- มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นที่รังเกียจต่อสังคม
- มีส่วนสูง 165 เชนติเมตรขึ้นไป

สำหรับนางสาวอารียา แสนสุริยวงศ์ น้องแฟนต้า อายุ 26 ปี สัดส่วน 32-26-38 ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กก. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การประกวดธิดาผ้ากาบบัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลธิดาผ้ากาบบัว คนที่4
(นางสาวไทยอุบลราชธานี)
นางสาวอารียา แสนสุริยวงศ์ "แฟนต้า"
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง "ลูกหมู"
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวณิชชยา สาขะสิงห์ "หนูนิด"
4. รางวัลชื่นชม นางสาวรัชฎาภรณ์ เสียวสวัสดิ์
5. รางวัลชื่นชม สุมิตรา พิมพรมมา

ข่าว : ไกด์อุบล
ภาพ : ธิดาผ้ากาบบัวอุบลราชธานี

FANTA-อารียา-แสนสุริยวงศ์-02.jpg

FANTA-อารียา-แสนสุริยวงศ์-03.jpg

FANTA-อารียา-แสนสุริยวงศ์-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511