guideubon

 

ขอเชิญสาวงาม ร่วมประกวด “นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2559”

นางสาวอุบล2559-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดการประกวด “นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2559” เพื่อค้นหาสาวงามที่มีความสามารถ และความเป็นกุลสตรี ร่วมเข้าชิงมงกุฎเพชร พร้อมเงินรางวัล

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด “นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2559” ใน งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 เพื่อคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสวยงาม มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2559” เป็นตัวแทนกุลสตรีชาวอุบลราชธานี ช่วยงานสาธารณกุศล และร่วมกิจกรรมกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรณรงค์บทบาทเยาวชนสตรีชาวอุบลราชธานี เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดสู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นางสาวอุบล2559-02.jpg

โดยผู้เข้าประกวด ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ที่เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีตามสูติบัตร หรือมีบิดาหรือมารดาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร เป็นสตรีโสด ไม่เคยผ่านการสมรสหรือมีบุตรมาก่อน มีสุขภาพดี มีความสามารถพิเศษ สามารถพูดภาษาอีสานได้ และไม่เป็นสาวประเภทสอง

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2559

สำหรับรางวัลการประกวด ผู้ชนะเลิศ ได้รับมงกุฎเพชร ถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด 50,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด 20,000 บาท

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในระหว่างวันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ Download เอกสารการสมัครที่นี่

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2559 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-319288

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511