โควิดอุบลฯ เพิ่ม 98 ราย เฉพาะ อ.วารินฯ ติดเชื้อเพิ่ม 46 ราย
น้ำมูลขึ้น 10 ซม. แต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 29 ซม.
โควิดอุบลฯ ตลาดสดวารินชำราบ เพิ่ม 38 รวม 94 ราย
น้ำมูลลดอีก 2 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินฯ 39 ซม.
โควิดอุบลฯ เพิ่ม 74 ราย คลัสเตอร์ตลาดสดวารินฯ +3 พิบูลฯ +8
น้ำมูลลดอีก ส่วนคมปาซุ อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว
โควิดอุบลฯ เพิ่ม 82 ราย คลัสเตอร์ตลาดสดวารินฯ ติดเชื้อรวม 47 ราย
น้ำมูลลดต่ำกว่าตลิ่ง 24 ซม. คาดมวลน้ำชีถึงอุบล 20-24 ต.ค.นี้
โควิดอุบลฯ เพิ่ม 104 ราย คลัสเตอร์แม็คโครวารินฯ พบอีก 11 ราย