guideubon

 

อุบลฯ เอาจริง จับยาเสพติด แรงงานเถื่อน ของผิดกฏหมายข้ามชาติ

ยาเสพติด-แรงงานเถื่อน-ของผิดกฏหมายข้ามชาติ-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี กองทัพเรือ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี พันเอก ชัยภัทร เงินดีเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นาวาเอกนิคม แจ่มยิ่ง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตามแนวชายแดน ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย และสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ยาเสพติด-แรงงานเถื่อน-ของผิดกฏหมายข้ามชาติ-02.jpg

โดยห้วงเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีการจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 506 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 524 ราย และอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ และอำเภอบุณฑริก จำนวน 1.2 ล้านเม็ด โดยส่วนตัวยาที่มีการค้าและระบาดมากที่สุด ได้ ยาบ้า ไอซ์ และเคตามีน ตามลำดับ

หลังจากนั่น นาวาเอกนิคม แจ่มยิ่ง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี พร้อมคณะลงเรือกองทัพเรือ เพื่อล่องเรือตรวจพื้นที่มีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมาย เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

จากนั้น นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางต่อไปที่ว่าการอำเภอเขมราฐ เพื่อพบปะอาสาสมัครชุมชนชายแดน พร้อมได้ให้ผู้นำชุมชนและ กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ กวาดขัน หลังนายกรัฐมนตรี เน้นจังหวัดตามแนวชายแดน แรงงานข้ามชาติ ยาเสพติด พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้า ผู้นำพา หรือหากมีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

สุธน ประกอบพร/จังหวัดอุบลราชธานี

ยาเสพติด-แรงงานเถื่อน-ของผิดกฏหมายข้ามชาติ-03.jpg

ยาเสพติด-แรงงานเถื่อน-ของผิดกฏหมายข้ามชาติ-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511