guideubon

 

ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ-01.jpg

ช่วงระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 นั้น เพื่อให้นักกีฬามีความรู้สึกผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้จัดการแสดงด้านบันเทิงให้กับนักกีฬา เช่น มหกรรมดนตรีอุดมศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ UBRU International Art and Cultural Performance 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีชั่วคราว (ลานพอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และวงโปงลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งานนี้ ชมฟรี!!! ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย มาร่วมชม และร่วมถ่ายภาพกับนักแสดง

วันที่ 16 มกราคม 2562

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ-16.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2562

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ-17.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2562

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ-18.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511