guideubon

 

PRESS CENTER ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ 2562

ubrugames46-press-center-01.jpg

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ประมวลผล ไว้ที่อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงข้ามสนามฟุตบอล

ubrugames46-press-center-03.jpg

ที่ศูนย์ประสานงาน ศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ประมวลผล หรือ press center นี้ นอกจากจะมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ไว้คอยบริการสื่อมวลชนแล้ว ยังมีคอมพิวเตอร์ให้สื่อมวลชนได้ใช้งาน และมีอาหารไว้คอยบริการสื่อมวลชนตลอดเวลาด้วย เรียกว่าบริการรับรองกันอย่างเต็มที่ครับ

ubrugames46-press-center-02.jpg

ubrugames46-press-center-04.jpg

ubrugames46-press-center-05.jpg

ubrugames46-press-center-06.jpg

ubrugames46-press-center-07.jpg

ubrugames46-press-center-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511