guideubon

 

เปิดตัวผู้ออกแบบโลโก้กีฬา อรุณเกมส์ เป็นเด็ก นร.สาธิตราชภัฏอุบล

อรุณเกมส์-Logo-01.jpg

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 ภายใต้ชื่อ “อรุณเกมส์” ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับบทเจ้าภาพระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ โดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมแข่งขัน มีนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกอล์ฟกองบิน 21

การแข่งขันครั้งนี้ใช้ชื่อ “อรุณเกมส์” ตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดตะวันออกสุดของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่รับแสงอาทิตย์ตอนเช้าเป็นแห่งแรกของประเทศ ส่วนมาสคอตใช้สัญลักษณ์รูป “นกฮูกสีชมพู” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำหรับตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 "อรุณเกมส์" ออกแบบโดยนางสาวชยานันท์ ไม้เลิศหล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีความหมายและความสำคัญ ดังนี้

เนื่องด้วยจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย พร้อมทั้งมีความงดงามทางธรรมชาติ อาหารและเกษตรกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นจังหวัดที่ มีแสงแรก ขึ้นทางตะวันออก เป็นแสงแรก ของประเทศไทย แสงตะวัน แรก ขึ้นอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามของจังหวัดอุบล มีจุดชมวิว แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ที่จะไหลมาบรรจบกัน มีภาพเขียนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นภาพที่มีอายุมากกว่า 3,000 - 4,000 ปี ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

อรุณเกมส์-Logo-02.jpg

และการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 นี้ จึงนำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกสุดและเป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นคือ เป็นจังหวัดที่ พบแสงแรกก่อนใครในสยามจึงเป็นที่มาของคำว่า "อรุณ" ที่มีความหมายว่า แสงแรก เช้าแรก รุ่งสว่าง ซึ่งมี ความหมายที่สำคัญ แสงอาทิตย์แรกสื่อถึง จุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ การเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและชาวเมืองอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511