guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เจ้าภาพ จัดกีฬาบุคลากรมหา'ลัย ครั้งที่ 39 The Happiness Games

Happiness-Games-UBRU2023-01.jpg

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ประธานคณะอนุกรรมฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม ร่วมกันแถลงข่าว ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Happiness-Games-UBRU2023-02.jpg

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โลกทั้งโลกประสบกับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ การค้า การท่องเที่ยว การคมนาคม ต่างได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กิจกรรมต่าง ๆ ต้องถูกเลื่อนออกไป หรือต้องจัดขึ้นภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวด ตัวอย่างเช่น กีฬาโอลิมปิก 2020 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเชื่อว่ามีผลต่อสภาพจิตใจของทุกคนที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” หรือ “Happiness University” ซึ่งความหมายของเราไม่ใช่เพียงแต่ความสุขของนักศึกษาและบุคลากรเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึง ความสุขของชาวอุบลราชธานี ความสุขของท้องถิ่น ความสุขของชุมชนและสังคม อีกด้วย เพราะเราคือ “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท. ให้จัดกีฬาระดับชาติ ต่อเนื่องจากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” เมื่อปี 2562 และกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 เมื่อปี 2565 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป

“การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับเกียรติเจ้าภาพภายใต้ชื่อ “The Happiness Games” เราตั้งใจจะให้เป็นเกมส์ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

- ความสุขของชาวมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่จะได้กลับมาแข่งขันกีฬา ได้ท่องเที่ยว พักผ่อน และเยือนถิ่น “ดินแดนแห่งความสุข” จังหวัดอุบลราชธานี
- ความสุขของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่จะได้บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานอย่างมีความสุข
ความสุขของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากทั่วประเทศ ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวให้คึกคักไปทั่วจังหวัด

Happiness-Games-UBRU2023-03.jpg

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งแรกในปี 2525 มี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของคณาจารย์และบุคลากร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ล่าสุดครั้งที่ 38 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันมาหลายปี

ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ภายใต้แนวคิด “The Happiness Games” จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนชาวอุบลราชธานี ที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้การแข่งขันครั้งนี้ เป็น “เกมส์แห่งความสุข” ดังที่ตั้งใจ เชื่อว่าการจัดการแข่งขันจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม กล่าวว่า โขงเจียม เป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย “เห็นตะวันก่อนใครในสยาม” เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ภูมิทัศน์สวยงาม อารยะธรรมและวัฒนธรรมเด่นชัด มีพื้นที่ทางน้ำติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดน มีถ้ำ น้ำตก ผา หาด เกาะแก่งจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เสาเฉลียง แม่น้ำสองสี น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ ผาชะนะได นั่นจึงทำให้ในพื้นที่มีที่พักประเภทโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือแม้กระทั่งที่พักในอุทยานแห่งชาติ มากกว่า 20 แห่ง

Happiness-Games-UBRU2023-04.jpg

ชาวโขงเจียมพร้อมต้อนรับนักกีฬา และขอขอบคุณ กกมท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติเลือกอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม เป็นสถานที่แถลงข่าว “การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39” และใช้พื้นที่อำเภอโขงเจียมเป็นหนึ่งในเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

Happiness-Games-UBRU2023-07.jpg

สำหรับการแข่งขัน “The Happiness Games” กำหนดจัดแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
1. กรีฑา
2. ฟุตบอล
3. ฟุตซอล
4. แบดมินตัน
5. กอล์ฟ
6. วอลเลย์บอล
7. เซปักตะกร้อ
8. ว่ายน้ำ
9. แอโรบิก
10. เทเบิลเทนนิส
11. ลีลาศ
12. สนุ๊กเกอร์ บิลเลียด
13. หมากกระดาน
14. เปตอง
15. เทนนิส

Happiness-Games-UBRU2023-05.jpg

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ภายใต้แนวคิด “The Happiness Games” เกมส์แห่งความสุข มีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กว่า 120 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี

Happiness-Games-UBRU2023-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511