guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ พร้อมจัดการแข่งขัน 20th ASEAN University Games

ASEAN-University-Games-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่าย ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ร่วมกันแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 นี้

ASEAN-University-Games-02.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจาก ASEAN University Sports Council หรือ AUSC ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในนามประเทศไทย ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติต่าง ๆ ในอาเซียน จำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 23 ชนิด ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามกีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

โดยได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อจัดการแข่งขัน และใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพิ่มเติมขึ้น จากการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา อาทิ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเก้าหลังของมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่ม (Indoor Stadium) อาคารปฏิบัติการทางพลศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาฟุตซอล แบดมินตัน และวอลเลย์บอลชายหาด ส่วนที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีการก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาแห่งใหม่ของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันและต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข

ASEAN-University-Games-03.jpg

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการต่อเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยแรกเริ่มมีกำหนดจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ต้องเลื่อนการแข่งขันถึงสองครั้ง จนมีกำหนดจัดการแข่งขันในปัจจุบันระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้ ที่สถานการณ์ ฯ คลี่คลาย

ASEAN-University-Games-04.jpg

ASEAN-University-Games-05.jpg

ASEAN-University-Games-06.jpg

ASEAN-University-Games-07.jpg

ASEAN-University-Games-08.jpg

ASEAN-University-Games-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511