guideubon

 

กำหนดการพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

ASEAN-University-Games-พิธีปิด-01.jpg

กำหนดการพิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 17.00 น. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การแสดงดนตรี โดย วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ผสมผสานวง Big Band มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 17.50 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติไทย

เวลา 18.05 น. ขบวนพาเหรดนักกีฬา พร้อมด้วย Liaison, Volunteer และ กรรมการเทคนิคกีฬาเข้าสนาม

เวลา 18.20 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
- รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬา
- Associate Professor Dr. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI ประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กล่าวปิดการแข่งขันกีฬา
- พิธีลดธงกีฬา และดับไฟกระถางคบเพลิง 

เวลา 18.45 น. พิธีมอบรงกีฬาให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป
ขบวนพาเหรดนักกีฬาออกจากสนาม 

เวลา 19.00 น. การแสดงจากเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป

เวลา 19.15 น. การแสดงพิธีปิดการแข่งข้นกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20 ชุดการแสดง "ESAN Unique"

เวลา 19.30 น. สิ้นสุดพิธี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511