guideubon

 

กำหนดการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

UBRU-กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน-พิธีเปิด-01.jpg

กำหนดการพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 15.30 น. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เวลา 16.00 น. การแสดงดนตรี โดยวงออร์เคสตราผสมผสานวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 16.20 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 16.30 น. พิธีเคารพธงชาติไทย
ขบวนพาเหรดนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากทุกประเทศเข้าสู่สนามกีฬา

เวลา 17.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่20
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ในนามเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
- ประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (AUSC) กล่าวความเป็นมาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
- รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
- พิธีเชิญธงกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
- พิธีจุดคบเพลิง
- ตัวแทนนักกีฬาและตัวแทนผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน
- นักกีฬาออกจากสนามขึ้นประจำอัฒจันทร์ที่เตรียมไว้และร่วมพิธีการต่อไป
- การแสดงพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

เวลา 18.15 น. สิ้นสุดพิธีเปิด

ภาพการซ้อมพิธีเปิด
โดย : ภิชญาพร อยู่คล้ำ

UBRU-กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน-พิธีเปิด-02.jpg

UBRU-กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน-พิธีเปิด-03.jpg

UBRU-กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน-พิธีเปิด-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511