guideubon

 

ม.อุบลฯ จับมือ AIS จัดกิจกรรม คนไทยไร้ E-Waste

UBU-AIS-E-Waste-01.jpg

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีผ่าน “คนไทยไร้ E-Waste”  ผ่านรูปแบบกิจกรรม E-Waste the Battle University Challenge  ถ้ารักจริงมาทิ้งแข่งกัน พร้อมส่งมอบถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ใบ ให้กับมหาวิทยาลัย รับเกียรติจาก ผศ.สืบพงศ์  หงษ์ภักดี รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งมี นายวิศรุต ทวันเวช เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ โรงอาหารกลาง 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผศ.สืบพงศ์  หงษ์ภักดี รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า นับเป็นโครงการที่ดีที่ บริษัทเอไอเอส ได้เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

โครงการ คนไทยไร้ E-Waste เป็นโครงการที่ชักชวนคนไทยทุกคน มาร่วมกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างการตระหนักรู้เรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พัฒนาและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำถังทิ้งขยะ ตั้งให้บริการ ณ จุดต่างๆ อาทิ โรงอาหารกลาง 1-2 ศูนย์อาหาร คณะบริหารศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการดีๆ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

E-Waste-AIS-05.jpg

นายวิศรุต ทวันเวช เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถหย่อนลงถัง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ เป็นต้น โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะได้นำไปรีไซเคิลและทำลายตามมาตรฐานระดับสากล  ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ AIS Points ลุ้นรับทุนการศึกษและของรางวัลต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ได้ที่ https://ewastethailand.com