guideubon

 

ในหลวง พระราชินี ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-05.jpg

“ในหลวง” ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหารบก เสด็จฯ พร้อม ”พระราชินี” ไป ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ถวายสักการะ อัฐิธาตุ”หลวงปู่ชา สุภัทโท” เผย ถือ กฐิน ครั้งแรก ของภาคอีสาน ที่ พระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด ที่มิใช่วัดหลวง

 กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-12.jpg

วันนี้ (27 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-06.jpg

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ไปยังวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-04.jpg

เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดหนองป่าพง เสด็จ ฯ ไปยังอุโบสถวัด ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่ม สำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า พาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธานทรงว่า "นะโม ตัสสะ ฯ" 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส
ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 และเสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-11.jpg

เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) และทรงสนทนาธรรมกับ พระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และเสด็จออกจากอุโบสถ

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-07.jpg

ต่อมา ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์เจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำ ส่วนบนตั้งขึ้นที่สูงขึ้นสู่อากาศในรูปลักษณ์คล้ายพระธาตุพนม เป็น เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ ที่ด้านในจะมี "อัฐิธาตุของหลวงปู่ชา" พระภิกษุสงฆ์ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก จำนวน 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-13.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-10.jpg

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) หรือพิพิธภัณฑ์วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในวัดหนองป่าพง เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) เป็นอาคารสามชั้นทรงไทยประยุกต์ที่ผนังพิพิธภัณฑ์มีภาพนูนต่ำที่ทำจากกระเบื้องดินเผา แสดงเรื่องราวชีวิตของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ด้านหน้าอาคารเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีอริยทศพลญาณ ประธานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลา

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-09.jpg

ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงประวัติและผลงานของพระโพธิญาณเถร และวัดหนองป่าพง เช่น หุ่นขี้ผึ้งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ เครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และสิ่งของต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนอีสาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหัตถกรรม เครื่องใช้ในงานทอผ้า โครงกระดูกเพื่อให้พิจารณาสังขาร ไม้กลายเป็นหิน ผ้าโบราณ เหรียญและเงินโบราณ เงินตราสกุลต่าง ๆ เครื่องใช้โลหะ เครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

กฐินต้น-วัดหนองป่าพง-รัชกาลที่10-14.jpg

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 ต้น

โดยการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสาน นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง

สำหรับวัดหนองป่าพง สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท หรือ พระโพธิญาณเถระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2497 เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม เป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่งในประเทศไทย และอีกหลายแห่งในยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา

หลวงพ่อชาเป็นตัวอย่าง ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายในวัด มีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้าง ปัจจุบันพระราชภาวนาวิกรม เป็นเจ้าอาวาสวัด

เครดิต : ข่าวราชสำนัก