guideubon

 

แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ จ.อุบลราชธานี

เจ้าคณะอำเภอ-อุบล-01.jpg

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอใหม่ ดังนี้

1.พระครูไพศาลธรรมประสุต เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม

2.พระครูอุดมปุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก

3.พระครูวชิรธรรมโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

4.พระมหาบันทอน สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ 

ภาพ/ข่าวโดย คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี 

เจ้าคณะอำเภอ-อุบล-03.jpg

เจ้าคณะอำเภอ-อุบล-02.jpg