guideubon

 

เปิดแผนปรับปรุงต่อเติม สนามบินอุบลราชธานี ในอีก 5 ปีข้างหน้า

แผนปรับปรุง-สนามบินอุบล-01.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจการดำเนินงานของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน ลานจอดรถ จุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร

แผนปรับปรุง-สนามบินอุบล-02.jpg

สำหรับท่าอากาศยานอุบลราชธานี ปัจจุบันมีพื้นที่ 3,876 ไร่ ความยาวทางวิ่ง 45x3,000 เมตร ลานจอดอากาศยาน 120x270 เมตร จอดเครื่องบิน B737 ได้พร้อมกัน 5 ลำ รองรับเที่ยวบินสูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน อาคารผู้โดยสารพื้นที่ 18,000 ตารางเมตร ที่จอดรถ 300 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง 2.88 ล้านคนต่อปี เป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยอยู่ระหว่างแผนพัฒนาสนามบิน ตามแผนงาน ดังนี้

แผนปรับปรุง-สนามบินอุบล-03.jpg

ปี 2561-2562

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง ไฟทางขับ
- แก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย

แผนปรับปรุง-สนามบินอุบล-04.jpg

ปี 2565-2567 

- ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
- ขยายลานจอดอากาศยาน

แผนปรับปรุง-สนามบินอุบล-05.jpg

ภายหลังการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และขยายลานจอดอากาศยานแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี จำนวนที่จอดรถ 800 คัน และรองรับเครื่องบิน B737 ได้พร้อมๆ กัน 10 ลำ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511