guideubon

 

ผลการออกสลากกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

สลากกาชาด-อุบล-ปก.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2559 ที่เวทีกลาง งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2559 โดยมีผลการออกรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส จำนวน 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 064658  

รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ 2 ประตู อีซูซุสเปซแคป 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 070001

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข 059784, 003508, 105784, 074697 และ 016383

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว 200 รางวัล ได้แก่หมายเลข 637

รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สี LED 32 นิ้ว 30 รางวัล

รางวัลที่ 5 ตู้เย็นขนาด 6.5 คิว 50 รางวัล ดังต่อไปนี้

สลากกาชาด-อุบล-รางวัล.jpg

สามารถตรวจสอบรางวัลได้ที่ www.ubondopa.com

ผู้ถูกรางวัลฯ ให้นำสลากกาชาดฯ ที่ถูกรางวัล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตน เพื่อขอรับรางวัลได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์