guideubon

 

นศ.นิติฯ ม.อุบล ชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมายระดับภาค ในวันรพี 2558

นิติศาสตร์-วันรพี-01.jpg

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ซึ่งจัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นครราชสีมา ณ  สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โชว์ความสามารถ 10 ข้อแรก ไม่ผิดเลย จนศาลถามว่ามาจากสถาบันไหน

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งระดับประเทศ ในส่วนของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรสะเกษ และยโสธร มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม 14 ทีม จาก 7 สถาบัน เนื้อหาขอบเขตคำถามเกี่ยวกับ ป.แพ่ง , ป.อาญา , ป.วิแพ่ง , ป.วิอาญา , ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.ศาลเยาวชน ฯ พ.ศ.2553 , พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 กม.รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เป็นต้น

นิติศาสตร์-วันรพี-02.jpg

ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม แบ่งเป็นทีม A และทีม B โดยการควบคุมของ อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา เป็นที่ปรึกษา ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทีม A สามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยทำคะแนนได้สูงสุด ในการตอบคำถาม ระหว่างข้อ 1 ถึง10 ตอบถูกทุกข้อ มีผลคะแนนรวมสูงสุด 12 คะแนน จาก 15 คะแนน  และได้เป็นตัวแทนของภาค 3 เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2558 นี้ ส่วนทีม B คะแนนอยู่ที่ลำดับที่ 4  

รายชื่อนักศึกษาทีม A ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

1. นายรัฐศาสตร์   พวกดี          นักศึกษาคณะนิติศาสตร์   ชั้นปีที่ 4

2. นายกฤษดา   คงคำลี            นักศึกษาคณะนิติศาสตร์   ชั้นปีที่ 4

3. นายพงษ์วิทย์   บุญรักชาติ     นักศึกษาคณะนิติศาสตร์   ชั้นปีที่ 3

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะนิติศาสตร์ “คันชั่ง แห่ง ม.อุบลฯ” ที่สามารถสร้างชื่อเสียงทวงแชมป์ได้สำเร็จ และพร้อมก้าวสู่เวทีระดับชาติต่อไป