guideubon

 

เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม แสดงธรรมเป็นกัณฑ์แรก งานเทศน์สามัคคี อุบลราชธานี ปี 2558

 พระราชธีราจารย์-04.jpg

พระราชธีราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในประเพณีเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี อุบลราชธานี ปีที่ 60 ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.40 น.

           การฟังเทศน์ ฟังธรรม ล้ำคุณค่า
เป็นบ่อเกิด ปัญญา มหาศาล
"ธรรมัสสวนะ สามัคคี" มีมานาน
ให้ลูกหลาน รักษา อย่าดูดาย

          ยี่สิบสาม คุ้มวัด จัดลำดับ
ต้องยอมรับ น่าชื่นชม สมมุ่งหมาย
ยังหนาแน่น ด้วยปู่ย่า ทั้งตายาย
ด้วยเป็นสาย ธารศรัทธา มุ่งหาธรรม

          รักษาไว้ ให้ดี ญาติพี่น้อง
ความผุดผ่อง ด้วยรอยยิ้ม ช่างอิ่มหนำ
เมืองนักปราชญ์ ราชธานี ชี้คมคำ
ควรทรงจำ แบบอย่างงาม ตามบูชา

          ฟังด้วยดี เกิดปัญญา อย่าสงสัย
เทศน์หลากนัย ควรตรองตรึก เพื่อศึกษา
ฟังพระสอน ไตรปิฎก หยิบยกมา
ธรรมดา มุ่งสวรรค์ นิพพาน เอยฯ

เทศน์สามัคคี-2558-08.jpg

เทศน์สามัคคี-2558-09.jpg