guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ เตรียมพร้อมเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2558

Miss-Universe-Thailand-2015-03.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2558 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าประกวดฯ มีกำหนดการเก็บตัวและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับจังหวัด เพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2558 

ในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการสอบถามถึงความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจรรมเพื่อทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี การเตรียมความพร้อมในเรื่องของยานพาหนะ ที่พัก สถานที่จัดกิจกรรม การอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จะจัดงานแถลงข่าวที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และกำหนดจัดแถลงข่าวที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ โรงแรมสุรีย์แกรนด์อุบลราชธานี

พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ / ข่าว
ภีระพงศ์ บุญรักษา /ภาพ
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 

Miss-Universe-Thailand-2015-logo.png