guideubon

 

แม่ทัพภาคที่ 2 สักการะพระธาตุหนองบัว ในโอกาสเยือนจังหวัดอุบลราชธานี

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-พระธาตุหนองบัว-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 เมษายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และนำ พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าสักการะองค์พระธาตุหนองบัว ที่วัดหนองบัว โดยมีนางรำจากชุมชนต่างๆ จำนวนกว่า 500 คน ฟ้อนรำต้อนรับ และรำถวายองค์พระธาตุ 

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-พระธาตุหนองบัว-อุบล-02.jpg

สำหรับวัดหนองบัวนี้ กลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในวาระมงคลกึ่งพุทธกาล พ.ศ.2500 และได้สร้างวัดเสร็จเกือบสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2501

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-พระธาตุหนองบัว-อุบล-03.jpg

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสสโส) ทรงมีความปิติยินดีกับชาวอุบล ในการสร้างพระธาตุไว้สักการะบูาอย่างยิ่ง จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงเทพมหานคร มาถึงวัดหนองบัว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 และเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานยังองค์พระธาตุ ในวันที่ 21 มีนาคม 2502 อย่างสมบูรณ์

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-พระธาตุหนองบัว-อุบล-04.jpg

ในโอกาสที่ พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ชาวอุบลฯ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มานมัสการพระธาตุ ที่วัดหนองบัว จึงได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และจัดขบวนนางรำกว่า 500 คน รำอวยพรต้อนรับท่านแม่ทัพภาคที่ 2 และรำถวายองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-พระธาตุหนองบัว-อุบล-05.jpg

พลโทวิชัย-แชจอหอ-แม่ทัพภาคที่2-พระธาตุหนองบัว-อุบล-06.jpg