guideubon

 

ชาวอุบล กว่า 2 หมื่นคน ร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-08.jpg

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ประชาชน ชมรม สมาคมต่างๆ ร่วมขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ตามเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-09.jpg

สำหรับกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมขบวนกว่า 20,000 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำขบวนจักรยานตามเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มจาก หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตามถนนแจ้งสนิท สายอุบลราชธานี-ยโสธร ถึงสี่แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวขวา ตามถนนรอบเมืองสายอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ผ่านสะพานข้ามลำมูลน้อยและจุดพักที่ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซาอุบลราชธานี

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-10.jpg

จากนั้น ปั่นตามเส้นทางข้ามแม่น้ำมูล ถึงสี่แยกคำน้ำแซบ ไปจังหวัดศรีสะเกษ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอวารินชำราบ ผ่านโรงพยาบาลวารินชำราบ สถานีรถไฟอุบลราชธานีและข้ามแม่น้ำมูลโดยผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตยแล้วแวะพักที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อร่วมสักการะศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์เจ้าคำผง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี สักการะพระแก้วบุษราคัมที่วัดศรีอุบลรัตนราม (พระอารามหลวง)

มีการแปรรรูปขบวนจักรยาน เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยและมีรูปหัวใจอยู่ตรงกลาง เพื่อสื่อความหมายถึงความรักความสามัคคีและปรองดองของคนในชาติที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนและสำนึกในพระหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-11.jpg

จากนั้นขบวนจักรยานจะปั่นต่อไปตามถนนชยางกูร ถึงสี่แยกทางไปสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี แล้วเลี้ยวซ้ายสู่ถนนอุปลีสานและเลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนนารีนุกูล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หอนาฬิกา เข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สี่แยกดงอู่ผึ้ง และกลับสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ภายหลังขบวนปั่นจักรยานกลับถึงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมร่วมประกอบพิธีปิดกิจกรรม "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอันเสร็จพิธี