guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ฯ อุบลฯ จัดงานวันมหิดล รำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

วันมหิดล-สรรพสิทธิ์-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล เป็นวันที่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุขได้รำลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ทรงเป็นพระราชบิดา แห่งการแพทย์ไทย และมีพระราชดำรัสอันเป็นอมตะวาจา ถือเป็นคติพจน์สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขได้ยึดถือ ความว่า“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”

วันมหิดล-สรรพสิทธิ์-อุบล-02.jpg

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือและการศึกษาของประเทศเป็นคุณูประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทยจนได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันมหิดล-สรรพสิทธิ์-อุบล-03.jpg

พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้ใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เปี่ยมด้วยพระเมตตา สถิตย์อยู่ในใจของปวงชนชาวไทย สมควรที่โลกจะรับรู้และเทิดพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ให้กระจายไปทั่วโลก

วันมหิดล-สรรพสิทธิ์-อุบล-04.jpg

โดยในปีนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและมอบโล่เกียรติคุณ “ปิดทองหลังพระ” เพื่อเป็นการ เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จาก สหสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 15 ราย และจัดแสดงนิทรรศการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นิทรรศการด้านการแพทย์ศาสตร์ศึกษา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระราชสมภพ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ขึ้น3 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2434 ทรงศึกษา ณ โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง ศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงเรียนกินนอนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ วิชาการทหารเรือในประเทศเยอรมัน วิชาการสาธารณสุขและวิชาการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาณ์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์อัลฟาโอเมกา อัลฟาด์ ทรงอภิเษกสมรสกับ นาง สังวาลย์ ตะละภัฎ (สมเด็จพระศรีนค-รินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2463 ณ วังสระประทุม มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์

ข่าว งานประชาสัมพันธ์