guideubon

 

กองทัพอากาศ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำดื่ม

กองบิน21-อุบล-05.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 21 ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมเครื่องกรองน้ำ ให้แก่ชุมชนบ้านคำไหล ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำดื่ม

กองบิน21-อุบล-09.jpg

พร้อมกันนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง กองทัพอากาศ รุ่น 7 และ 10 ได้มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน พร้อมทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านขามน้อย และ โรงเรียนบ้านคำไหล ได้แก่ เครื่องโม่ปูน และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียนอีกด้วย

กองบิน21-อุบล-10.jpg