guideubon

 

มติเอกฉันท์!! สภาเทศบาลนครอุบลฯ เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อวัด "หนองบัว" เป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" ตามที่ชาวชุมชน คุ้มวัด ได้แสดงผ่านประชามติ โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานี กรมทหารราบที่ 6 และประชาชนร่วมกันดำเนินการ ซึ่งสภาเทศบาลฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" ก่อนส่งมอบให้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

สภาเทศบาลนคร-อุบล-01.jpg

สภาเทศบาลนคร-อุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511