guideubon

 

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ “ออมความดี” รับขวัญพี่บัณฑิต

ออมความดี-นิติศาสตร์-อุบล-01.jpg

สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการออมความดี จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสีฟุตบาท ปลูกหญ้า เก็บกวาดขยะใบไม้ ปรับปรุงทัศนียภาพ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และรอบอาคารคณะนิติศาสตร์ เพื่อรอต้อนรับพี่บัณฑิตที่จะกลับมาบ้าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกครั้ง ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 ชัยยัณ-ยอดจักร์-01.jpg

นายชัยยัณ ยอดจักร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการออมความดี เป็นโครงการต่อเนื่องที่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างความดีจิตอาสา โดยใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยนำนักศึกษาร่วมทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัย เก็บกวาดขยะ ทาสีเส้นจราจร ฟุตบาททางเดิน เป็นต้น

ออมความดี-นิติศาสตร์-อุบล-02.jpg

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ทำสนามกีฬา ลานกิจกรรมของคณะ ร่วมปลูกหญ้า ตามความสามารถที่ทำได้ซึ่งจำกัดด้วยงบประมาณ ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะใช้ในการเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิตที่จะเดินทางกลับสู่คณะกับความสำเร็จของพี่บัณฑิต รุ่นที่ 8 “ลูกคันชั่ง ม.อุบลฯ” ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 นี้ นับว่าเป็นการกลับบ้านสู่อ้อมกอดของมหาวิทยาลัยบ้านหลังใหญ่ ม.อุบลฯ อีกครั้ง

ออมความดี-นิติศาสตร์-อุบล-03.jpg

เชื่อว่ากิจกรรมออมความดี จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งเริ่มจากตัวเรา คนรอบข้าง และสู่สังคมต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ นายชัยยัณ ยอดจักร์ กล่าว

ออมความดี-นิติศาสตร์-อุบล-04.jpg

นับว่าเป็นอีกโครงการของนักศึกษา ที่ต้องปรบมือให้กับความสำเร็จอีกก้าว ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นั่นคือ ประสบการณ์แห่งชีวิต เรามาร่วมทำความดีกันทุกวัน ทำความดีทุกสัปดาห์ ทำความดีทุกเดือน ทุกปี และทำความดีตลอดชีวิต จนในที่สุดความดีที่เราออมสะสมมาจะส่งผลให้เราจะเป็นคนดีมีค่ายิ่งในสังคม