guideubon

 

ชุมชนบ้านนาห้าง สร้างกติกาอยู่ร่วม เด็ก-ผู้ใหญ่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น

บ้านนาห้าง-อุบล-01.jpg

ชุมชนบ้านนาห้าง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจสร้างกติกาอยู่ร่วม เด็ก-ผู้ใหญ่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก

นายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง กล่าวว่า บ้านนาห้างมีสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกมันสำปะหลังเสริม มีเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะถึง 58 คน ด้วยความเป็นชุมชนชนบท ทำให้มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนทะเลาะวิวาทในงานหมอลำซิ่ง การดื่มเหล้า ติดยาเสพย์ติด และขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเด็กไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ปกครอง เกิดความไม่เข้าใจกัน และไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในงานของชุมชน ทั้งงานบุญประเพณี และงานพัฒนาชุมชน

บ้านนาห้าง-อุบล-02.jpg

 

โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ มีการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ต้องมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนทุกครัวเรือน ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติด หรือก่อปัญหาทะเลาะวิวาท หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษคือ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ผู้นำ วัดเมื่อมีงานบุญหรืองานส่วนตัว หรือใช้ระบบสังคมชุมชนลงโทษกันเองภายในชุมชน

บ้านนาห้าง-อุบล-03.jpg

 

นางอำภัย คงทน ผู้ปกครอง ชาวบ้านบ้านนาห้าง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนบ้านนาห้าง ได้ชวนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ข้อสรุปว่า ควรชวนเด็กเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน เพื่อให้มารับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ทั้งงานบุญประเพณี งานศพ งานบวช งานพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ซ่อมถนน ทำความสะอาดชุมชน

หกเดือนผ่านไป เด็กและผู้ปกครองรู้จักและสนิทกันมากขึ้น ตอนนี้ลูกสาว อายุ 17 ปี เข้าร่วมประชุมหรือร่วมเวทีประชาคมแทนแม่ สามารถเสนอความคิดเห็นแทนได้ จากเดิมไม่ค่อยพูดคุยกัน ลูกไม่เข้าใจแม่ และแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกต้องการอะไร และไม่เคยช่วยงานชุมชนเลย

บ้านนาห้าง-อุบล-04.jpg

 

นางสาวนันทิดา เย็นใจ เยาวชนบ้านนาห้างกล่าวว่า 6 เดือนผ่านไป ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนเลย ขณะเดียวกันเยาวชนบ้านนาห้างทั้ง 58 คน รู้จักและได้ทำงานร่วมกัน มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะเดินเข้ามาร่วมประชุมหรือทำงานกับผู้ใหญ่อย่างไร ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดอะไรอยู่ หรือต้องการอะไร ทำให้โลกของเด็กและผู้ใหญ่อยู่แบบแยกจากกัน ส่งผลกระทบถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านนาห้าง ยังมีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในอนาคต คือการสร้างรั้วในชุมชน เช่น รั้ววัด รั้วบ้าน โดยลงแขกช่วยกันตั้งแต่การทำอิฐบ็อก เพื่อให้ชุมชนเกิดความสวยงามน่าอยู่มากขึ้น