guideubon

 

ฟรี! ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่ สคร.10 อุบลฯ

ตับอักเสบโลก-2018.jpg

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) ขอมอบบริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 800 ราย ในโครงการสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คลินิกรักปลอดภัย สคร.10 อุบลราชธานี ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 045-245109

ทั้งนี้ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้นๆ ในร่างกายของเรา โดยทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยฟอกระบบร่างกายให้สะอาด ผลิตพลังงาน ควบคุมสารเคมีและฮอร์โมน นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้น ทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไวรัสตับอักเสบบี จากข้อมูลมูลนิธิโรคตับ พบว่าโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของเมืองไทย ปัจจุบันมีผู้เป็นพาหะกว่า 3.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,000 คนต่อปี