guideubon

 

สถาบันการศึกษานานาชาติ ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครสอบ TOEIC

TOEIC-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครสมัครสอบ TOEIC สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2558 

กำหนดวันสอบ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-352000 ต่อ 3220 และ 095-6056108