guideubon

 

SUM-MA-PI Concert 2018 ลานพอก ราชภัฏอุบลฯ ชมฟรี!!!

sum-ma-pi-free-concert-01.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทางดนตรี ร่วมชมการเสนอผลงานทางดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่องาน ''SUM-MA-PI Concert 2018'' ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

sum-ma-pi-free-concert-02.jpg

SUM-MA-PI Concert 2018 เป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมความสนุกสนาน ผสมผสานแนวดนตรีหลากหลายรูปแบบ จากการแสดงของวงดนตรีบิ๊กแบนด์ (Big Band) บรรเลงประกอบจินตะลีลาของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี ด้วยการนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการนำการแสดงผลงานทางดนตรีผ่านการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้

sum-ma-pi-free-concert-03.jpg

งานแสดงโชว์ของ Sum ma pi เริ่มแสดงเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป แบ่งเป็นชุดการแสดงเป็น 8 ชุด ได้แก่

1.ชุดการแสดง Overture
2.ชุดการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์
3.ชุดการแสดง Love story
4.ชุดการแสดง เพลงสากล
5.ชุดการแสดง Medley เพลงยุค 90
6.ชุดการแสดง Medley เพลง สกา
7.ชุดการแสดง Medley เพลงอีสาน
8.ชุดการแสดง Medley เพลง ลูกทุ่ง 

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล