guideubon

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างพระเจ้าใหญ่สามภพ วัดมงคลโกวิทาราม

พระเจ้าใหญ่สามภพ-วัดมงคลโกวิทาราม-อุบล-03.jpg

ไกด์อุบล : วันที่ 13 ธันวาคม 2560 พระครูสิริสุตวิมล เจ้าอาวาสวัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ถวายวัดมงคลโกวิทาราม เพื่อสร้างพระพุทธศรีสัตตนาคา อริยะวิสุทธาธิบดี ศรีโลกนาถ (พระเจ้าใหญ่สามภพ) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 และยังขาดวัสดุอุปกรณ์อีกจำนวนมากเพื่อใช้ในการตกแต่งพระเจ้าใหญ่สามภพ มีรายการดังข้างล่างนี้

พระเจ้าใหญ่สามภพ-วัดมงคลโกวิทาราม-อุบล-04.jpg

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดมงคลโกวิทาราม เพื่อสร้างพระเจ้าใญ่สามภพ
เลขที่ 322-062-6653

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-8791298

พระเจ้าใหญ่สามภพ-วัดมงคลโกวิทาราม-อุบล-01.jpg

สำหรับพระพุทธศรีสัตตนาคา อริยะวิสุทธาธิบดี ศรีโลกนาถ หรือ "พระเจ้าใหญสามภพ" หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์โลก และบาดาล เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยปูนเสริมโครงสร้างด้วยเหล็ก มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร ความสูงทั้งองค์จากฐานพื้นดินจนถึงยอดเกศ 36 เมตร (หมายถึง สวรรค์ 36 ชั้นฟ้า)

พระเจ้าใหญ่สามภพ-วัดมงคลโกวิทาราม-อุบล-02.jpg

คำว่า“ ศรีสัตตนาคา” หมายถึง ชั้นบาดาล มีความเป็นมาจากตำนานของพญาสัตตนาคา ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า กลุ่มพญานาค 7 ตน เป็นนาคระดับภุมมเทวา โดยในอดีตชาติตอนเป็นมนุษย์ เป็นกลุ่มช่างก่อสร้าง 7 คน ที่ได้รับจ้างไปบูรณะพระอารามแห่งหนึ่ง โดยทำด้วยจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เเต่มักหาเวลาว่างมาตั้งวงดื่มเหล้ากัน ในช่วงบั้นปลายของชีวีตก็ได้ไปฟังธรรม ซึ่งพระได้เเสดงธรรมเรื่อง อริยทรัพย์ 7 และท่านให้จำคนละข้อ เพราะ 7 คนจำได้ไม่หมดทุกข้อ เเละได้ตั้งชื่อใหม่ในทางธรรม โดยเรียกเป็นชื่อตามหัวข้อธรรมะ เมื่อตายไปชายทั้ง 7 ได้ไปเกิดเป็นเทวดา ซึ่งก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องมาคลุกคลีกับมนุษย์ แต่เนื่องจากตั้งใจที่จะบำเพ็ญกุศล เพราะมีเศษกรรมจากสุราติดมาจากตอนเป็นมนุษย์ จึงทำให้เกิคเป็นพญานาคระดับ ภุมมเทวา เป็นพญาสัตตนาคา มีพระนามเป็นมงคลตามอริยทรัพย์ตามลำดับว่า พญาสัทโทนาโค ( เป็นหัวหน้า ) มีรัศมีสีกายเป็นสีน้ำเงิน พญาศิลวุฒนาโค มีรัศมีกายเป็นสีเขียวเข้ม พญาหิริวุฒนาโค มีรัศมีกายเป็นสีเขียวอ่อน พญาโอตตัปปะวุฒนาโค มีรัศมีกายเป็นสีเหลือง พญาสัจจาวุฒนาโคมีรัศมีกายเป็นสีชมพู พญาจาคะวุฒนาโค มีรัศมีกายเป็นสีส้ม, และพญาปัญญาเตชะนาโค มีรัศมีกายเป็นสีขาว ทั้งหมดเป็นผู้อารักขาและพิทักษ์พระศาสนาตลอดไป นาคราช เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล