guideubon

 

งานเทศกาลข้าวใหม่ปลามัน ครั้งที่ 3 สุนีย์ทาวเวอร์

ข้าวใหม่ปลามัน-ครั้งที่3-01.jpg

ข้าว ถือเป็นแหล่งอาหารหลักที่สําคัญของโลก ประเทศไทย มีการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคมายาวนานกว่า 5,000 ปี มีความผูกพัน กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวจึงกลายมา เป็นส่วนหนึ่งของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ข้าวใหม่ปลามัน-ครั้งที่3-02.jpg

คนไทยบริโภค ข้าวอย่างมีระเบียบวิธีและมีลักษณะเฉพาะ เช่น กระบวนการแปรรูป ข้าวเพื่อการปริโภค โดยการให้ข้าวสุกด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การหุงต้ม การนึ่ง การหลาม เป็นเหตุให้การใช้ภาชนะที่แตกต่างกัน รวมถึงการประกอบอาหารที่ใช้รับประทานคู่กับข้าว ก็ได้รับการเอา ใจใส่ คิดค้น จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ควบคู่กัน จนมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อหลายอย่างตกทอดมาถึงทุกวันนี้ อาทิ ความ เชื่อเรื่อง “ พระแม่โพสพ” ที่ชาวนาเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่ปกปักษ์ รักษาข้าว การเคารพบูชาจะทําให้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์ มีการทํา พิธี “ แห่นางแมว” หรือ “ บุญบั้งไฟ” เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

วิถีชีวิตผู้คนในสังคมเกษตรคือ ทํางานหนักในช่วงฤดูเพาะปลูก จับปลา หาผัก เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ เพื่อหาอยู่หากิน เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว แล้วก็จะถือเป็นฤดูแห่งการเฉลิมฉลอง ซึ่งมักจะเกิดตั้งแต่ปลายเดือน พฤศจิกายน ยาวไปถึงปีใหม่ จึงมักมีคําพูดว่า “ หอมข้าวใหม่” ที่ เป็นทั้งคําพูด เป็นกลิ่นหอม เป็นประเพณี และเป็นฤดูกาล ชาวนาเรา ได้ฟูมฟักต้นข้าวจากเมล็ดสู่ความหมายมากมายยิ่งนัก ซึ่งเป็นที่น่า เสียดายว่าคนในเมืองหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้ถึงคุณค่าของข้าวใหม่

ลมหนาวมาแล้ว พร้อมกับการกลับมาอีกครั้ง ของเทศกาลข้าวใหม่ปลามัน ครั้ง 3 เชิญเที่ยวชมบรรยากาศสไตล์ท้องทุ่งนา อาหารพื้นบ้านแท้ๆ อาทิ

ข้าวใหม่ปลามัน-ครั้งที่3-04.jpg

- โซนข้าวใหม่ปลามันซึ่งจะมีข้าวใหม่นำมาจำหน่าย และหุงข้าวให้ชิมตลอดทั้งวันและปลาอร่อยๆ
- โซนบูธอาหารมีอาหารของทานเล่นหลากหลายเมนู พร้อมทั้งอาหารอีสาน ผักพื้นบ้านที่เก็บสดๆจากสวนเกษตรกรนำมาจำหน่ายทุกวัน
- โซนเสื้อผ้าย้อมครามจากจังหวัดสกลนคร
- โซนนิทรรศการข้าวจากกรมการข้าวอุบลราชธานี
- โซนกินสบายใจช้อป ช้อปผักอินทรีย์ปลอดสารสดๆทุกวันพร้อมเมนูอีสานเจ้าอร่อยไม่ใส่ผงชูรสจากตลาดนัดสีเขียว
- โซนนิทรรศการข้าว ไฮไลท์ข้าวหอมวารินจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นข้าวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเพราะเม็ดสวยหอมอร่อย
- โซนผักอินทรีย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
- โซนทำบุญไหว้พระ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
- มุมถ่ายรูปสุดน่ารักสไลต์อีสานโมเดิร์น

ข้าวใหม่ปลามัน-ครั้งที่3-03.jpg

และยังมีกิจกรรมมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น
1. กิจกรรมแข่งประกวดพาข้าวเมนูข้าวใหม่ปลามัน ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ประเภทบุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ประเภทนักเรียนนักศึกษา
2. กิจกรรมตักบาตรข้าวใหม่พระสงฆ์ 9 รูป วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น.
3. กิจกรรมซื้อสินค้าในงานครบ 50 บาท รับคูปองจับสอยดาว 1 ครั้ง ลุ้นของรางวัลมากกว่า 30 รายการ
4. กิจกรรมซื้อสินค้า นาทีทองทุกวันช่วง 12.00 และ 17.00 น.

งาน "เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน ครั้งที่ 3 " ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 5- 13 ธันวาคม 2563

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-03.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-04.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-05.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-06.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-07.jpg

เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน-62-สุนีย์-08.jpg