guideubon

 

แอปที่ทุกคนต้องมี ลดความเสี่ยง COVID-19 เรารอด "หมอชนะ"

COVID-19-หมอชนะ-01.jpg

ไกด์อุบลขอร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ดาวน์โหลด App "หมอชนะ" ที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์วิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติผู้ใช้บริการ ที่จะเป็นประโยชน์ในการชะลอและระงับการระบาดของโควิด-19 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

"หมอชนะ" เป็นแอพเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ รูปแบบการใช้งาน "หมอชนะ" แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ให้ผู้ใช้รายงานความเสี่ยงของตัวเอง และแจ้งเตือนผู้ใช้หากเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง ที่มีผู้ติด COVID-19

ในการใช้งาน ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพ "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และตอบคำถามประเมินอาการของตัวเอง จากนั้นแอพจะแบ่งระดับของความเสี่ยงเป็น 4 ระดับคือ

COVID-19-หมอชนะ-02.jpg

- สีเขียว สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
.
- สีเหลือง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจจะมีอาการไข้หวัด แต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
.
- สีส้ม สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง เพราะเป็นคนที่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่เด่นชัด คนในกลุ่มนี้ต้องกักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที
.
- สีแดง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะทั้งมีอาการ และมีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

COVID-19-หมอชนะ-03.jpg

การประเมินความเสี่ยงผ่าน "หมอชนะ" ช่วยให้บุคลากรด้านการแพทย์ สามารถเช็คข้อมูลของผู้ที่มาขอรับบริการทางการแพทย์ ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของการรักษา-ส่งตรวจได้แม่นยำมากขึ้น แก้ปัญหาเรื่องการปกปิดอาการ COVID-19 ลงไปได้

COVID-19-หมอชนะ-04.jpg

ผู้พัฒนาแอปฯ ระบุว่า ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องใช้ชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นภาพถ่าย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจะทำลายข้อมูลทิ้งทันทีเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จบลง