guideubon

 

แพทย์แผนจีน จัดโครงการ "หมอจีนอาสา" ฝังเข็มฟรีครั้งที่ 1

หมอจีนอาสา-ฝังเข็ม-03.jpg

แพทย์จีน กนกวรรณ พันพรม โรงพยาบาลห้าสิบพรรษา และเพื่อนๆ คุณหมอ ในฐานะแพทย์แผนจีน ได้รวมตัวกันจัดตั้ง โครงการ "หมอจีนอาสา" ฝังเข็มฟรีครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึง เพราะยังมีผู้ป่วยในชนบทอีกมากที่ไม่สามารถมารับการรักษาที่ รพ. เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพ และเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การรักษาทางด้านการแพทย์แผนจีนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

แพทย์จีนที่ให้บริการฝังเข็มนั้น เป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนทุกท่าน ดังนั้นการรักษาจึงได้มาตรฐานตามวิชาชีพ สะอาด ปลอดภัย

กำหนดการออกหน่วย :วันศุกร์ ที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 09:00-16:00 น. ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย Kanokwan Phunphrom