guideubon

 

เชิญชมนิทรรศการศิลปะ"หวนคืนถิ่นแผ่นดินแม่" ของสุพร แก้วดา

หวนคืนแผ่นดินแม่.jpg

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ "หวนคืนถิ่นแผ่นดินแม่" ของสุพร แก้วดา จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ หอศิลปอุบลราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิด วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น.