guideubon

 

แจ้งพิกัดแจกข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ

COVID-19-แจกข้าวกล่อง-01.jpg

นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวกับทีมข่าวไกด์อุบลว่า อยากขอความร่วมมือ ผู้ที่มีความประสงค์จะแจก ข้าวกล่อง หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ให้แจ้งอำเภอทราบก่อนแจกอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทำตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

โดยท่านสามารถแจ้งขออนุญาตได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ จากนั้นทางอำเภอจะได้ให้คำแนะนำ และประสานกับเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อจัดระเบียบการแจกจ่ายให้เรียบร้อย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไป

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางอำเภอแล้ว มีกำหนดการแจกข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้

- วันที่ 6-7 พ.ค.63 นายปัษชัย ชาติอิศรานุวัฒน์ แจกข้าวต้มเนื้อตุ๋น วันละ 100 ชุด ที่ร้านแป๊ะโค้วเตี๋ยวเนื้อ ต.ในเมือง เวลา 11.30-13.30 น.

- วันที่ 7 พ.ค.63 นางกุลภัสสรณ์ พุทธาสมศรี แจกข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 200 ชุด ที่ยงกิจอลุมิเนียม ต.ในเมือง เวลา 10.00-16.00 น.

- วันที่ 7 พ.ค.63 นายรัฐชภัฐร์ มหัทธันวงศ์กุล แจกของอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 คน ที่วัดท่าบ่อ เวลา 09.30 น.

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่แจกต่อเนื่อง หลายวัน ดังนี้

- ครัวคนอุบลฯ ไม่ทิ้งกัน แจกอาหารปรุงสุก ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน เวลา 12.00 น.

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจกอาหารปรุงสุก วันละ 1,000 ชุด ที่พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทุกวันๆ ละสองรอบ รอบเที่ยง 11.30-13.00 น. และรอบเย็น 17.00-18.00 น.

- ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกอาหารปรุงสุก วันละ 200 คน ที่สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี วันที่ 4-18 พ.ค.63 เวลา 09.00-13.00 น

COVID-19-แจกข้าวกล่อง-02.jpg

COVID-19-แจกข้าวกล่อง-03.jpg

COVID-19-แจกข้าวกล่อง-04.jpg

COVID-19-ออกโรงทาน-03.jpg