guideubon

 

ต้องการดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นมาลัย และขอจิตอาสามาช่วยกัน

มาลัยดาวเรือง-พระเมรุมาศ-01.jpg

ฝ่ายจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการตกแต่งสถานที่บริเวณมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ด้วยมาลัยดอกดาวเรือง เพื่อให้มีความสวยงามสมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน และประชาชน ที่มีดอกดาวเรือง รวบรวมเฉพาะดอกดาวเรือง ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ในวันที่ 25 ต.ค.60 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

มาลัยดาวเรือง-พระเมรุมาศ-02.jpg

และขอเชิญชวนประชาชน จิตอาสา ผู้มีฝีมือในการร้อยมาลัยร่วมร้อยมาลัยดอกดาวเรือง ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ในวันที่ 25 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

มาลัยดาวเรือง-พระเมรุมาศ-03.jpg

วันนี้ (24 ต.ค.60)  ผวจ.อุบลราชธานี และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ซักซ้อมร้อยมาลัยดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมเชิญชวนจิตอาสาร่วมร้อยมาลัย และประดับตกแต่งบริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ในวันที่ 25 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป หากหน่วยงานหรือประชาชนที่มีดอกดาวเรืองสามารถนำไปสมทบเพื่อร้อยเป็นมาลัยได้ด้วย...