guideubon

 

งานประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) มูลนิธิสว่างบูชาธรรม ปี 2563

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-01.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานเทกระจาด (ซิโกว) เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว และวิญญาณไร้ญาติทั้งปวง ในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 และได้กำหนดวันแจกข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

 ซิโกว-ทิ้งกระจาด-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

พิธีเทกระจาด เป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆ ของชาวจีน หรือเรียกกันว่า ซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาส ให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่ และถึงตรงแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และสัมภเวสีไร้ญาติทั้งหลาย เชื่อกันว่า ในเดือนเจ็ดนี้ เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติ ได้มาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อมาเยี่ยมลูกหลาน (สำหรับพวกที่มี) และเพื่อขอส่วนบุญ (สำหรับพวกที่ไร้ญาติ)

สำหรับพิธีกรรมนั้น จะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสวดมนต์ เวียนธูป บางที่ 7 วัน บางที่ 3 วัน จนถึงวันสุดท้าย เป็นพิธีโปรดสัตว์ และเผากระดาษเซ่นไหว้ ซึ่งพับเป็นภูเขาเงิน ภูเขาทอง ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติด้วย

เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ต่อไปจะเป็นการแจกทาน หรือแจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ยากไร้  เป็นอันเสร็จพิธี

 ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-02.jpg

ทางมูลนิธิสว่างบูชาธรรม ได้จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ กิมชัว-งึ่งชัว (ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง) ไว้คอยบริการให้ลูกหลานได้ซื้อเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยทางมูลนิธิฯ จะเขียนชื่ออากง-อาม่า หรือญาติผู้ล่ลวงลับไว้บนกระดาษเหลือง ปิดไว้ที่ภูเขาเงิน-ภูเขาทอง สวดมนต์ในพิธี 3 วัน ก่อนจะเผาส่งไปให้ญาติผู้ล่วงลับตามรายชื่อที่เราระบุไว้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน โทร 045-321273

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-03.jpg

กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. ฮวดกวง, เชียฮุก (อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์)
เวลา 16.00 น. มึ่งกง (สวดมนต์บ่าย)
เวลา 19.00 น. เกี่ยเฮีย (เวียนธูป)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น. จาก่ง (สวดมนต์เช้า)
เวลา 10.00 น. โงวก่ง(สวดมนต์เที่ยง), เชียไต่สือเอี้ย(อัญเชิญพระมหาโพธิสัตว์), เชียโกวฮุ้ง(อัญเชิญวิญญาณผู้ล่วงลับ)
เวลา 16.00 น. มึ่งกง (สวดมนต์บ่าย)
เวลา 19.00 น. เกี่ยเฮีย (เวียนธูป)

วันที่ 22 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น. จาก่ง (สวดมนต์เช้า)
เวลา 09.00 น. ปั่งแช (โปรดสัตว์)
เวลา 10.00 น. โงวก่ง (สวดมนต์เที่ยง)
เวลา 12.30 น. ซิโกว, เสียฮุก  เสร็จพิธี

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-มิสแกรนด์อุบล-01.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2563

เวลา 10.00 น. แจกข้าวสารอาหารแห้ง

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-04.jpg

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-06.jpg

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-07.jpg

ซิโกว-ทิ้งกระจาด-อุบล-05.jpg