guideubon

 

2021 เที่ยวอำเภอสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว

สิรินธร-เมืองสองเขื่อน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงาน “2021 เที่ยวอำเภอสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว และงานครบรอบ 49 ปี เขื่อนสิรินธร” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ เขื่อนสิรินธร ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

08.00 น. - ผู้ผลิต ผู้ประกบการ ลงทะเบียนเข้าร้านและจำหน่ายสินค้า "ตลาดชุมขน วิถีคนสิรินธร "
- จัดนิทรรศการผลงาน หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน
- จัตแสตงผลงาน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน
- สมาคมท่องเที่ยวฯ จัดแสตงผลงานท่องที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยว

10.00 น. กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ชุมขน
- ประกวตจักสานไม่ไผ่
- ประกวตผลผลิตทางการเกษตร
- ประกวดสุตยอตของฝากอำเภอสิรินธร

13.30 น. - พิธีเปิดงาน "2021 เที่ยวอำเภอสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว" และงานครบรอบ 49 ปี เขื่อนสิรินธร โดยผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- กิจกรรมเปิดนิทรรศการ และ "ตลาตชุมชน วิถีคนสิรินธร"
- การแสตงศีลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดย กลุ่มศิลปินสร้างเมืองสิรินธร
- One Day Trip โดย สมาคมท่องเที่ยว

15.00 น. - การแสตงนาฏศิลป์สร้างเมืองสิรินธร ฟ้อนรำ "รื่นเริงสุขสันต์เขื่อนสิรินธร" ณ สันเขื่อนสิรินธร

17.00 น. - ชมการแสดงศิลปินสร้างเมืองสิรินธร ณ บริเวณลานจอดรถ

สิรินธร-เมืองสองเขื่อน-02.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

06.00-10.00 น. กิจกรรมของเขื่อนสิรินธร

10.00 น. - การแสตงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดย กลุ่มศิลปินสร้างเมืองสิรินธร
-กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. แข่งขันส้มตำแชบ
2. แข่งขันประกอบอาหารพื้นถิ่นคนสิรินธร (เชฟชุมชน)

11.00 น. One Day Trip โดย สมาคมท่องเที่ยว

13.30 น. ประกาศผลมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมงินรางวัลกิจกรรมประกวด