guideubon

 

อว.สร้างงาน เฟส 2 ม.อุบลฯ รับสมัคร 1,460 อัตรา เงินเดือน 9 พันบาท

อว-สร้างงาน-เฟส2-01.jpg

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับสมัคร จำนวน 1,460 อัตรา 
ค่าตอบแทน 3 เดือนๆ ละ 9,000 บาท 
พื้นที่จ้างงาน : จังหวัดอุบลราชรานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร

รับสมัคร วันที่ 17 -24 มิ.ย. 63

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะกษ และยโสธร วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

(2) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(3) ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(4) ไม่เคยได้รับเงินจากการเยียวยาของรัฐบาลตามโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" หรือโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ช่องทางรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ 
หรือ ลงทะเบียนสมัครงาน คลิกที่นี่

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตึกอธิการบดี(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนน สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีได
อำเภองารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4535-3035, 0-4535-3042
081-360-9510,096-750-5299

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย สป.อว.
โทร 02-610-5330-31