guideubon

 

ตรวจคัดกรองต้อหิน โดยจักษุแพทย์ ฟรี!! รับเพียง 150 ท่านเท่านั้น

อุบลรักษ์-คัดกรองต้อหิน-01.jpg

เชิญชวนร่วมกิจกรรมดีๆ กับโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โครงการทำดีเพื่อพ่อ ตรวจคัดกรองต้อหินโดยจักษุแพทย์ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

บุคคลที่มีความเสี่ยง
- อายุ 40 ปีขึ้นไป
- บุคคลในครอบครัวเป็นต้อหิน
- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
- สายตายาวมาก
- สายตาสั้นมากกว่า 500

ในวันงานท่านจะได้
1.ตรวจวัดความดันลูกตาโดยใช้เครื่องตรวจชนิดไม่สัมผัส
2.ถ่ายภาพจอประสาทตา
3.พบจักษุแพทย์
4.พร้อมรับอาหารว่างและของที่ระลึก

กิจกรรมฟรีตลอดงาน!!

ลงทะเบียนจองคิวตรวจที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 045-429100 ต่อ 1118,1172
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562