guideubon

 

เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าบูชาคุณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

เสาอนุสรณ์-หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-01.jpg

รวมน้ำใจทุกสาขาวัดหนองป่าพง วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าบูชาคุณ พระโพธิญาณเถ (ชา สุภัทโท) ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชยสาโร-วัดป่านานาชาติ-01.jpg

และขอเชิญรับฟังธรรมะจาก พระอาจารย์ชยสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "รักษาศีล ศีลรักษาเรา" ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อุบล-01.jpg

กำหนดการงานปฏิบัติธรรมประจำปี เป็นอาจาริยบูชารำลึก 
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ประจำปี 2559

วันที่ 14 -17 มกราคม 2559