guideubon

 

เปิดจองแล้ว!! บัตรที่นั่งวีไอพี ชมงานแห่เทียนอุบล ปี 2565

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-01.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศจัดทำที่นั่งชมขบวนแห่เทียนแบบ VIP ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-02.jpg

หลายคนคงสงสัยว่า อัฒจันทร์วีไอพี มีที่มายังไง ไกด์อุบลขอเล่าย่อๆ ดังนี้ครับ แต่เดิม การรับชมขบวนแห่เทียน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ชม นักท่องเที่ยว จะยืนชมกันอยู่สองฝั่งถนนยาวไปตามขบวนแห่ ต่อมาทางจังหวัดฯ ได้จัดทำอัฒจันทร์นั่งชมขบวนแห่เทียนพรรษาขึ้น โดยจัดเก็บในอัตราท่านละ 200 บาท ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก มีทัวร์เข้ามาจับจองซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าเป็นเดือน แต่ก็มีปัญหา คือ ชาวอุบล และจังหวัดใกล้เคียง ไม่สามารถนั่งชมได้ และถูกผลักให้ไปยืนชมต่อจากที่นั่งอัฒจันทร์

เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจึงยกเลิกการเก็บบัตรเข้าชม โดยให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกคน ได้นั่งชมบนอัฒจันทร์ ฟรี!! ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ที่นั่งบนอัฒจันทร์เต็มล่วงหน้าก่อนงานเริ่มมากกว่า 2 ชั่วโมง สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมขบวนแห่เทียนอย่างยิ่ง แต่ก็เกิดปัญหาว่า บริษัททัวร์ไม่สามารถขายทัวร์เที่ยวชมงานแห่เทียนได้ เนื่องจากไม่สามารถยืนยัน หรือหาที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกต่อไป บางรายถึงขนาดจัดรายการทัวร์ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแทนการชมขบวนแห่เทียน

ในปี 2559 กลุ่มองค์กรภาคเอกชน นำโดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดที่นั่งชมส่วนหนึ่งแยกออกมาเพื่อจำหน่ายบัตรให้กับบริษัททัวร์และนักท่องเที่ยวที่อยากชมขบวนแห่ แต่ไม่สามารถจับจองที่นั่งฟรีทั่วไปได้ ถือเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีเสียงเรียกร้องให้จัดทำอีกในปีต่อๆ ไป

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-03.jpg

งานแห่เทียนอุบลฯ ปีต่อมา มีรูปแบบการจัดทำอัฒจันทร์วีไอพี นั่งชมขบวนแห่เทียน ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น นักท่องเที่ยวและผู้ชมในส่วนของที่นั่งวีไอพี ได้รับชมขบวนแห่เทียนอย่างใกล้ชิด มีการตกแต่งอัฒจันทร์อย่างสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ ที่นั่งสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่ม สร้างความประทับใจ และกระแสเรียกร้องให้จัดทำอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2565 นี้ เป็นการร่วมมือกันขององค์กรภาคเอกชน ในนาม สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำที่นั่ง VIP อัฒจันทร์นั่งชมงานแห่เทียนอีกครั้ง โดยแบ่งการรับชมออกเป็น 3 รอบ และอัตราค่าที่นั่ง ดังนี้

1. รอบค่ำ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 19.00 น. ชมขบวนแห่เทียน ประกอบการแสดงแสง สี ภาคกลางคืน อัตรา 500 บาท/ที่นั่ง 

2. รอบเช้า วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษา เต็มรูปแบบ ต้นเทียนทุกต้น นางรำทุกขบวน พร้อมบริการอาหาว่างและเครื่องดื่ม อัตรา 1,000 บาท/ที่นั่ง

3. รอบค่ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 19.00 น. ชมขบวนแห่เทียน ประกอบการแสดงแสง สี ภาคกลางคืน รอบสุดท้าย อัตรา 300 บาท/ที่นั่ง

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียน ได้ที่
www.GuideUbon.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ปกครองจังหวัด 045-344613
- เทศบาลนครอุบลฯ 045-246060
- ททท.อุบลฯ 045-243770
- ปชส.อุบลฯ 045-344853

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-04.jpg

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-05.jpg

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-06.jpg

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-07.jpg

VIP-SEAT-งานแห่เทียนอุบล65-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511