guideubon

 

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ งานแห่เทียนอุบล 2559

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดครับ ถ้าจะสอบถามเรื่องกิจกรรมในงานแห่เทียน ททท.สำนักงานอุบลฯ น่าจะตอบได้ดีที่สุด ส่วนหน่วยงานปกครองจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ก็จะตอบคำถามภาพรวมการจัดงานได้ดี นอกจากนี้ เรื่องการเดินทางก็สำคัญครับ ไกด์อุบลเลยรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ที่คาดว่านักท่องเที่ยวอาจจะต้องใช้ในช่วงที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุบลฯ ลองเซฟเก็บไว้ หรือแชร์ไปบอกเพื่อนก็ได้ครับ

งานแห่เทียน-อุบล-หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511