guideubon

 

ททท.จับมืออาชีวะอุบลฯ จัดการแข่งขันแกะสลักประติมากรรมเทียน 2560

ubon-wax-festival-2017-01.jpg

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมืออาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ปีนี้จัดประกวดแกะสลักประติมากรรมเทียนเยาวชน ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะกรรมทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการแข่งขันแกะสลักประติมากรรมเทียน 2560 เนื่องในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดการประกวดในหัวข้อ "เทียนธรรมแดนศรัทธา" ภายใต้แนวความคิด "ทศชาติชาดก"

ubon-wax-festival-2017-02.jpg

หลักเกณฑ์ กติกาการแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 22 ปี

- แข่งขันประเภททีม นักศึกษา 2 คนและครูผู้ควบคุม 1 คน

- ขนาดของผลงานที่ประกวด คือจะต้องแกะสลักแผ่นเทียนขนาด 1.00 x 2.00 x 0.12 เมตร ตามแนวคิดและจินตนาการได้ตามอิสระ ภายใต้แนวความคิด “ทศชาติชาดก”

ubon-wax-festival-2017-03.jpg

รางวัลการแข่งขัน มีทั้งสิ้น 5 รางวัล ประกอบด้วย

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขั้นตอนการแข่งขัน มี 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะตัดสินผลงานทีมเยาวชน จากอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ส่งผลงานภาพการออกแบบชิ้นงาน แนวคิดการแกะสลักเทียนตามหัวข้อ เทียนธรรมแดนศรัทธา ภายใต้แนวความคิด ทศชาติชาดก จากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งขณะนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
- วิทยาลัยเพาะช่าง
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ubon-wax-festival-2017-04.jpg

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง10 ทีมนี้ จะต้องเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ด้วยการรังสรรค์ความสวยงามในการแกะสลักเทียนพรรษาตามกฎและกติกาที่คณะกรรมการกำหนด ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2560 เนื่องในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน จากเดิมทุกปีเป็นการจัดแสดงผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ในกลุ่มประเทศต่างๆ มาเป็นการประกวดการแกะสลักเทียนพรรษาเยาวชนระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อีกทางหนึ่งด้วย

จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมผลงานการแกะสลักเทียนพรรษาระดับเยาวชนทั่วประเทศในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี

ubon-wax-festival-2017-05.jpg

ubon-wax-festival-2017-06.jpg

ubon-wax-festival-2017-07.jpg

ubon-wax-festival-2017-08.jpg

ubon-wax-festival-2017-09.jpg

ubon-wax-festival-2017-10.jpg

ubon-wax-festival-2017-11.jpg

ubon-wax-festival-2017-12.jpg

ubon-wax-festival-2017-13.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511