guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ปลื้ม ร่วมรังสรรค์ผลงานกับศิลปินนานาชาติ 8 ประเทศ 9 ศิลปิน

UBON-INTERNATIONAL-WAX-FESTIVAL-2016-04.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน Ubon international wax festival 2016 เทศกาลเทียนนานาชาติเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559

สำหรับเทศกาลเทียนนานาชาติเมืองอุบลราชธานีปีนี้ มีความงดงามของประติมากรรมเทียนนานาชาติไม่แพ้ปีที่ผ่านมาๆ นำเสนอประติมากรรมเทียนนานาชาติร่วมสมัย ภายใต้ความคิด "HER STORY " ในรูปแบบ Candle of Music ผ่านเสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ในมิติแปลกใหม่ แสง สี เสียง ที่สร้างสรรค์ผลงานไปกับจินตนาการสนุกๆ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เรียนรู้ ศิลปะ DIY ห้องเรียนศิลปะเชิงนิเวศ ชุมชน สังคม

ชมศิลปินนานาชาติจากประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 8 ชาติ 9 ชีวิต ประกอบด้วย ศิลปินจากประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน รัสเซีย ไต้หวัน ลัตเวีย ชิลี เวียดนาม และประเทศไทย ศิลปินจำนวน 2 คน ได้แก่ นายพิทยา บุญลา ศิลปินอิสระ อดีตครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับ นางสาวสุนันทา ผาสมวงค์ ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติตามแนวคิดและจินตนาการร่วมกับศิลปินต่างชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

UBON-INTERNATIONAL-WAX-FESTIVAL-2016-07.jpg

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา คณะศิลปกรรม เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นผู้ช่วยศิลปินรังสรรค์ความงดงามของต้นเทียน ระหว่างวันที่ 5-16 กรกฎาคม 2559 รวม 12 วัน โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถแวะชมขั้นตอนและกระบวนการทำงานในการแกะสลักต้นเทียนของศิลปินนานาชาติได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. จากนั้นต้นเทียนที่แกะสลักจะสมบูรณ์ พร้อมอวดโฉมความงดงามให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามในศิลปะที่หลากหลายของแต่ละประเทศในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559

UBON-INTERNATIONAL-WAX-FESTIVAL-2016-06.jpg

ศิลปินนานาชาติทั้ง 9 คน จะเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับคณะผู้ช่วยศิลปินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นี้

สำหรับแท่งเทียนที่นำมาแกะสลักในปีนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้จัดทำการหล่อแท่งเทียน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 27 ก้อน เพื่อนำแท่งเทียนแต่ละก้อนมาวางเรียงซ้อนกัน 3 ก้อน เป็นต้นเทียน 1 ชิ้นงาน มีความสูง 3 เมตร รวม 9 ชิ้นงาน สำหรับศิลปินรังสรรค์ผลงานแกะสลักทั้ง 9 คน ซึ่งแท่งเทียนได้รับการหล่อใช้สูตรและกระบวนการผลิตคุณภาพ จึงทำให้ได้แท่งเทียนที่เหมาะสำหรับการแกะสลัก ไม่แตกหรือเหลวง่าย ทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับความไว้วางใจ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับหน้าที่ในการหล่อแท่งเทียนเพื่อใช้ในการแกะสลักเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว

UBON-INTERNATIONAL-WAX-FESTIVAL-2016-05.jpg

นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการตัดสินต้นเทียนของจังหวัด โดยมีตัวแทนคณะครูและผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการในการตัดสินต้นเทียน รวมถึงยังได้รับมอบหมายให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ด้านศิลปะการประดิษฐ์ จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาคหกรรม มาประดับตกแต่งขบวนรถบุษบกเพื่อใช้ในการอัญเชิญเทียนพรรษาและเทียนพระราชทาน พร้อมกับนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดขบวนรำสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน พร้อมนำนักเรียน นักศึกษา ศึกษาวิถีชุมชนคนทำเทียน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละคุ้มวัด

จริยศิลป์-วิศิษฎศิลปิน-สยามบรมราชกุมารี-04.jpg

และระหว่าง วันที่ 5-29 ก.ค. 2559 ที่หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังมีการจัดแสดงงานนิทรรศการกลุ่มจิตรกรไทยสัญจร จากกรุงเทพมหานคร นำทีมโดย อ. สมภพ บุตรราช ศิลปินหนึ่งในทีมงานผู้เขียนภาพฝาผนังที่วัดพุทธประทีป ในกรุงลอนดอน นำผลงานมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมผลงานศิลปะในครั้งนี้ด้วย

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามในระดับประเทศเช่นนี้ทุกๆ ปี ส่วนหนึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีค่ามากกว่าการเรียนในตำรา นอกจากนักเรียน นักศึกษา จะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังสามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดีในการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511