guideubon

 

15 เรื่องชวนรู้กับ จังหวัดคู่มิตร : อุบลฯ สุราษฏร์

แห่เทียนอุบล-ชักพระสุราษฎร์-01.jpg

จากการที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทำพิธีลงนาม "โครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU)" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาหลักๆ ของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด จะเป็นการแลกเปลี่่ยนวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทั้งของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และงานประเพณีชักพระ ภายใต้แนวคิด "เข้าพรรษาเที่ยวอุบล ออกพรรษาเที่ยวสุราษฎร์" นั้น

แห่เทียนอุบล-ชักพระสุราษฎร์-02.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี เป็นเป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะที่งานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษผ่านกาลเวลามาช้านานเช่นเดียวกัน

เมืองดอกบัวงาม-เมืองร้อยเกาะ-01.jpg

ผลจากการลงนามความร่วมของทั้งสองจังหวัด ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2559 นี้ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นประเพณีชักพระของชาวสุราษฎร์ ในขณะเดียวกัน ในวันออกพรรษาที่จะมาถึงในเดือนตุลาคม 2559 นี้ ขบวนต้นเทียนพรรษาของชาวอุบล ก็จะได้ไปอวดโฉมในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย นับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

จากนี้ไป ทั้งสองจังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี และสุราษฏร์ธานี ถือเป็นจังหวัดคู่มิตรด้านการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีไทยชาวพุทธ จากภูผา... สู่มหาสมุทร มี 15 เรื่องน่าสนใจ ชวนรู้ ดังนี้

เมืองดอกบัวงาม-เมืองร้อยเกาะ-02.jpg

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511