guideubon

 

ครั้งแรกในรอบร้อยปี ขบวนต้นเทียนพรรษายาวที่สุดในโลก

เทียนพรรษา-ยาวที่สุดในโลก-อุบล-03.jpg

นับตั้งแต่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ฯ โปรดให้ชาวบ้านร่วมกันนำเทียนมาหลอมไปถวายวัดแทนการจุดบั้งไฟ กาลเวลาผ่านมา 115 ปี จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน จนภายหลังมีการจัดประกวดแข่งขัน และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี

เทียนพรรษา-ยาวที่สุดในโลก-อุบล-01.jpg

ในปี พ.ศ.2559 ภายใต้การดูแลของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทำขบวนต้นเทียนพรรษายาวที่สุดในโลก เพื่อสร้างสีสันในงานประเพณีแห่เทียน โดยขบวนต้นเทียนดังกล่าว มีความยาวถึง 40 เมตร ประกอบด้วยต้นเทียน 4 ขบวนๆ ละ 10 เมตร ผูกร้อยเรื่องราวประวัติของประพุทธเจ้า 4 ปาง ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานขบวน

เทียนพรรษา-ยาวที่สุดในโลก-อุบล-04.jpg

สำหรับขบวนต้นเทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลกนี้ สนับสนุนโดยจังหวัดอุบลราชธานี ควบคุมดูแลโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ มีนายพุทธิศักดิ์ ภาดี เป็นหัวหน้าช่าง ขณะนี้จัดทำไปได้แล้วกว่า 80%

เทียนพรรษา-อุบล-ยาวที่สุด-05.jpg

ต้นเทียนประวัติศาสตร์ จะตั้งแสดงและจัดทำอย่างต่อเนื่องที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเชิญชาวอุบลฯ และผู้สนใจ ร่วมชมและให้กำลังใจช่างเทียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511