guideubon

 

สปอตประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนอุบลราชธานี ปี 2561

จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำสปอตเพื่อประชาสัมพันธิ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ในชื่องานว่า "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่เทียน" โดยจัดทำเป็น 3 ชุด ได้แก่ พลังศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน และกินเที่ยวเมืองอุบล ลองไปชมกันครับ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511