guideubon

 

ผังการจัดงานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2563 อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น

อนุรักษ์เทียนพรรษา-ผังการจัดกิจกรรม-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดทำต้นเทียน และจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2444 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 119 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีมติงดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการรักษาประเพณีแห่เทียนพรรษาไว้ให้คงอยู่จังหวัดอุบลราชธานีสืบไป คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” กำหนดจัดงานวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิด-เทศกาลแห่เทียนพรรษา-2561-04.jpg

ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

- โซนที่ 1 การจัดแสดงแสงเสียงเทียนพรรษา ประกอบด้วย เทียนพระราชทาน ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นเทียนประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่-กลาง จากวัดผาสุการาม, วัดเลียบ, วัดพลแพน และวัดมหาวนาราม โดยมีการจัดแสดงผสมผสานแสง เสียงและคำบรรยาย เพื่อสร้างความน่าสนใจ

- โซนที่ 2 นิทรรศการหลวงปู่มั่นและพุทธศาสนา แสดงถึงนิทรรศการเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของหลวงปู่มั่นครบรอบ 150 ปีชาตกาล ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ และนิทรรศการพุทธประวัติ

- โซนที่ 3 การจัดแสดงภาพถ่ายเทียนพรรษาราชธานีศรีวนาลัย ชมถนนสายเทียน มีกิจกรรม การหล่อเทียน ทำดอกผึ้ง การติดพิมพ์ และแกะสลักเทียน และชมต้นเทียนจำลองแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอต่างๆ 10 อำเภอ

- โซนที่ 4 ของดีเมืองอุบล การนำเสนอสินค้าจากชุมชนเพื่อมาสาธิตและจำหน่ายในงาน เช่น ซาลาเปา จากอำเภอพิบูลมังสาหาร, ปลาส้มสามพันโบก, ผ้ากาบบัว, เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว , เทียนหอม อำเภอเดชอุดม เป็นต้น

- โซนที่ 5 การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง หมอลำ ลูกทุ่ง และการแสดงร่วมสมัย

อนุรักษ์เทียนพรรษา-ผังการจัดกิจกรรม-01.jpg

อนุรักษ์เทียนพรรษา-ผังการจัดกิจกรรม-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511